W służbie chorym i potrzebującym

Poradnik dla kapelanów służby zdrowia
Oddajemy w Państwa ręce poradnik przybliżający specyfikę pracy kapelana w podmiocie leczniczym, a także podstawy prawne regulujące tę działalność oraz prawa i obowiązki kapelana podczas pełnienia posługi dla jak najlepszej realizacji praw pacjenta oraz chrześcijańskiej idei caritas.
Zachęcamy do bezpłatnego pobrania poradnika przygotowanego przez ekspertów Ordo Iuris

Od samego początku epidemii koronawirusa do Instytutu Ordo Iuris napływają pytania o kwestie prawne związane z dostępem chorych do posług kapłanów i Sakramentów.

Zadają je zarówno członkowie rodzin pacjentów, ale także księża zaniepokojeni brakiem swobodnego kontaktu z osobą chorą, cierpiącą, proszącą o możliwość przyjęcia Komunii Świętej lub po prostu potrzebującej wsparcia duchowego.

Niejednokrotnie księża zgłaszali naszym prawnikom sytuacje, gdy umierający pacjent nie mógł przystąpić do ostatniej spowiedzi, gdyż dyrektor placówki uznał kontakt z kapłanem za sprzeczny z zasadami bezpieczeństwa sanitarnego.

Najważniejszym przesłaniem, z jakim w tej formie zwracamy się do kapelanów szpitalnych, pacjentów i personelu medycznego oraz dyrekcji szpitali, jest wynikająca wprost z przepisów zasada, że chory zawsze ma prawo do bezpośredniego kontaktu z duchownym swojego wyznania, a wszelkie ograniczenia w tym względzie muszą być proporcjonalne do zagrożenia i mieć wyraźne umocowanie w ustawie.

Poradnik porusza kompleksowo zagadnienia związane z posługą kapelana w placówkach leczniczych, nie tylko w zakresie konstytucyjnych i ustawowych gwarancji związanych z prawem pacjenta do posługi duszpasterskiej, ale także m. in. odpowiednich przepisów kodeksu pracy dotyczących formy zatrudnienia kapelana, uprawnień kościołów i związków wyznaniowych do realizacji posługi duszpasterskiej czy opisu możliwych ograniczeń praw pacjenta ze względu na faktyczne uwarunkowania związane z epidemią.

Pomoc prawna Ordo Iuris

W kwestiach prawnych prosimy dzwonić na numer Centrum Interwencji Procesowej

531 738 774

Wesprzyj nas!

Ordo Iuris nie korzysta z publicznego finansowania działalności.
Utrzymujemy się wyłącznie z prywatnych darowizn.
Aby wesprzeć Instytut, należy kliknąć w poniższy link.
Bardzo dziękujemy za Państwa zaangażowanie!